Monday, October 31, 2005

உழைக்கும் வர்க்கம்....

எங்கோ பிற்ந்து,
எங்கோ படித்து,
எங்கோ வேளை பார்த்து,
அன்பும், அரவணைப்புக்கும் ஏங்கும் இந்த வர்க்கம்....
முற்றுப்புள்ளி இல்லாத வாக்கியத்திற்கு அர்த்தம் காண துடிக்கிறது....

Sunday, October 30, 2005

நெஞ்சில் நிறைந்தவர்கள்:

22 வருடமாக இந்த புவியில் உலா வருகிறேன்... மனதில் வந்து மறைந்தவர்கள் பலர். ஆனால் என்றும் மறவா இடம் பெட்ற்றவர்கள் சிலர்.... அவர்கள்:

திலக்,அருணன், கார்த்திக், வினோத்,தாரணி, சுவப்னா,-- இவர்கள் எனது பால்ய நண்பர்கள்...
மது, ரூபன்,வசந்த், சுரேஷ்-- இவர்க்ள் எனது 11,12ம் வகுபில் அறிமுகமான அருமையான தோழர்கள்...

கல்லூரியில் கிடைத்த நன்முத்துக்கள்... கவுஷிிக், கோபு,கார்த்திக்,பாலா, உமா, பிரசாத், ஆனந்த், தீபன்,சபரீஷ், ஹரி,பிரதீபா

படிப்பு வட்டதில் இருந்து சற்றே விலகி பார்தால்.... அபிஜித், நரேன்....

என் மனதில் உயர் மதிப்பு பெற்ற ஆசிரியர்கள்: திரு. விஜி சீத்தாராமன், திரு. தங்கநாடார், திரு. திரிபுரசுந்தரி,திரு.அமீனா, திரு.ஞானம், திரு.ராஜகோபால், திரு.கலைமனி. Dr.Ramamurthy, Dr.Ananth, Dr.Selvi, Dr.Rani.

Saturday, October 29, 2005

இன்று வலை தளத்தில் வலம் வந்த போது பிடித்தவை:

Separation

Your absence has gone through me
Like thread through a needle.
Everything I do is stitched with its color

W. S. Merwin

If I read a book
And it makes my whole body
So cold no fire can ever warm me,
I know that is poetry.

-- Emily Dickinson

தேடி சோறு தினம் தின்று
பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி
வாடி துன்பம் மிக உழன்று
பிறர் வாட பல செய்கை செய்து
நரை கூடி கிழப்பருவம் எய்தி
கொடும் கூற்றுக்கு இரையாகி மாயும
சில வேடிக்கை மனிதரை போலவே ்
நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ!

-பாரதி

அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் - அதை
ஆங்கோர் காட்டில் பொந்தில் வைத்தேன்
வெந்து தணிந்தது காடு-- தழல் வீரத்தில்
குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ?

-பாரதி
இன்று காதல் படம் பார்த்ேதன். மிக அருமையான கதை... ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வதன்றோ வாழ்க்கை..... புரிந்து கொள்வதெற்கென்று ஒருவர் இருந்்து விட்டால்... வேற்ன்ன் வேண்டும் வாழ்வின் மகிழ்ச்சிக்கு....
முதல் சம்பளம்

அரும்பாடு பட்டு படி்ப்பதத்து ் சம்பதிகவன்றோ....இதோ வாங்கிவிட்டேன் என் முயர்சிகளின் கனிகளை. ....

அரும்பாடு பட்டு வளர்த்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் என் முதல் கனியை அர்ப்பணிக்கிறேன்...
இரண்டாவதாக ... எனது அறிவுச் சுரங்கதிருக்கு காரணகர்த்தாவாகிய பள்ளிக்கூடமும் கல்லூரியும்... நான் முதல் பயின்ற பள்ளி VMJ..மானகர் மதுரையில் இருகிறது... 10 ஆம் வகுப்பு வரை அங்கே.... எத்தனையோ மறக்க முடியாத எண்ணங்கள்!!
இரண்டாவதாக VHN.... அதே கோவில் மாநக்்ரில ்..... வாழ்க்கையின் நெெழிவு சுழிகள் புரிய ஆரம்பித்த பருவம்.... ஆகா.... எதத்னை புதிய அனுபவங்கள்!! கல்லூரி...தமிழ் நாட்டின் பெருமை மிகு PSG TECH.. 4 ஆண்டுகள்.... புதிய சகாக்க்்ள ்.... கிடைதற்கரிய தோழ்ர்கள் .... கிடைதற்க்ரிய அனுபவங்கள்.... மறக்க முடியாத விடுதி நாட்கள்....
என்னை நானாக இருக்க செய்த இவ்வனைது கல்விக் களஞ்சியங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்்றி ...


Friday, October 28, 2005

அன்பிர்குரிய அைனவரகும

எனது முதல் முயர்சி இது.பிழைகழுக்கு மன்னிகவும்...

கன்னி முயிர்சியை அன்புடென் ஆரம்பிகிரேன்..

அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்,
அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிலார்,
அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்தபின்,
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே.

்....